Vanlige spørsmål 

Sp. Har enheten sluttet å virke
A) Hva er gjeldende status for LED-lyset på EcoQube, og serienummeret (plassert i bunnen, f.eks. EG23EQ000045)? LED-lyset blinker eller lyser fast med en viss farge?

Sp. Blinkende oransje LED-lys
A)
a. Problem med at tilkoblingen henger seg opp: Et blinkende oransje LED-lys indikerer enten fabrikktilbakestilling eller BLE-installeringsmodus. BLE-tilkoblingen ble kanskje ikke koblet fra EcoQube-appen selv om registreringen er fullført, og enheten opprettholder derfor BLE-forbindelsen. Kan du forsøke å registrere enheten på nytt fra EcoQube-appen (ikke nødvendig å avregistrere den eksisterende kontoen) og deretter trekke ut strømkontakten fra EcoQube-enheten hvis den fortsatt blinker oransje? Etter omstart kobler enheten seg til det registrerte wi-fi-nettverket, og LED-lyset bør lyse med fast GRØNT, ORANSJE eller RØDT lys.

b. Problemer med wi-fi-tilkoblingen: Takk for at du tar kontakt i forbindelse med dette spørsmålet. Følg trinnene i de vedlagte instruksjonene og se om EcoQube-enheten din kan kobles til igjen. Vi ser frem til å høre fra deg snart. Se vedlagte PDF om feilsøking av wi-fi-tilkoblingen

c. Bytte wi-fi-tilkobling: Du kan velge et annet wi-fi ved å følge trinnene nedenfor. Gå til INSTRUMENTPANEL – Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne – Trykk på «Enhetsinnstillinger» – Trykk på «Wi-fi-nettverk» – Trykk på «Bytt wi-fi-nettverk»

Sp. Blinkende rødt LED-lys
A)
a. Problem med wi-fi-tilkoblingen: Takk for at du tar kontakt i forbindelse med dette spørsmålet. Følg trinnene i de vedlagte instruksjonene og se om EcoQube-enheten din kan kobles til wi-fi-nettverket igjen. Vi ser frem til å høre fra deg snart.
Se vedlagte PDF om feilsøking av wi-fi-tilkoblingen

b. Problemer med tilbakevendende avbrudd i wi-fi-tilkoblingen: Takk for at du tar kontakt i forbindelse med dette spørsmålet. EcoQube forsøker å opprettholde en stabil tilkobling til hjemmeruteren din for å oppnå best mulig ytelse. Hvis det oppstår et problem med tilkoblingen, prøver den å tilbakestille tilkoblingen automatisk, og da blinker LED-lyset rødt innimellom. Dette betyr ikke at EcoQube ikke fungerer. Så lenge du kan se målte radondata fra EcoQube-appen din uten avbrudd, skulle alt være i orden. Gi oss beskjed om dette er tilfelle for din enhet.
Se vedlagte PDF om feilsøking av wi-fi-tilkoblingen

Sp. EcoQube-enheten min kan ikke kobles til wi-fi, hva gjør jeg?
A)
a. Kontroller at du har et 2,4 GHz-nettverk. EcoQube støtter kun trådløse nettverk med 2,4 GHz og foreløpig ikke 5 GHz. Hvis du har en tobånds Wi-Fi-ruter, må du kontrollere at du ikke har aktivert 5 GHz-styring. Sørg for at EcoQube-enheten din er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket ditt. Vegger og gulv kan for eksempel svekke ruterens signal og redusere rekkevidden. Hvis Wi-Fi-søking tar lang tid, klikker du på oppdateringsknappen øverst til høyre. Dette vil starte Wi-Fi-nettverkssøket på nytt, og etter en kort periode vises en liste over tilgjengelige 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. Velg ønsket Wi-Fi-nettverk fra denne listen.

b. Her er en liste over feilsøkingstrinn vi anbefaler hvis dette ikke skjer i løpet av få minutter. Etter paring med smarttelefonens Bluetooth-forbindelse endrer LED-lyset på EcoQube farge fra oransje til grønt. Fordi EcoQube forsøker å koble seg til et nettverk, blinker LED-lyset til tilkoblingen er opprettet.
i. Forsikre deg om at mobilenheten din er innenfor Bluetooth-området (ca. 7,5 meter)
ii. Forsikre deg om at EcoQube er innenfor rekkevidde av et trådløst nettverk
iii. Forsikre deg om at wi-fi-passordet er korrekt
iv. Start en strømsyklus eller en omstart ved å la EcoQube være koblet fra strømnettet i 20 sekunder
v. Start en fabrikktilbakestilling ved å holde knappen inne i 20 sekunder
vi. Koble fra andre enheter som er koblet til nettverket, og prøv på nytt
vii. Start den trådløse ruteren på nytt

Sp. Tilbakestille dataene
A)
Tidligere målte radondata kan tilbakestilles på to måter:
1. Avregistrer EcoQube-enheten som beskrevet nedenfor, og registrer den på nytt. Gå til «Alle enheter» og sveip til venstre på navnet for å finne avregistreringsmenyen, som vises nedenfor.

2. Du kan registrere EcoQube-enheten med en annen e-postadresse. Når omregistreringen av enheten er fullført, ser du ikke lenger tidligere målte data. Når du logger deg inn på den gamle kontoen din igjen, skal du kunne finne tidligere målte data.

Sp. Kan jeg kjøre EcoQube uten en wi-fi-tilkobling?
A) Internett-tilkobling er dessverre obligatorisk for EcoQube. 

Sp. Hvordan finner jeg IP- og MAC-adressen?
A) Hvis du har tilgang til wi-fi-ruterkonfigurasjon, finner du den tilkoblede EcoQube-enheten med serienummer. Vi bruker serienummeret til den enkelte enheten som SSID. Du kan hente IP- og MAC-adressen til den tilkoblede enheten fra ruterkonfigurasjonen.

Sp. IoT- og API-støtte for EcoQube
A) Vi har planer om å støtte IoT-funksjoner og API-integrering på et senere tidspunkt. Vi gir deg beskjed når disse funksjonene er tilgjengelige.  

Sp. Hvor lang er driftstiden for EcoQube?
A) EcoQube forventes å ha en driftstid på 5 år, avhengig av bruksforholdene, slitasje osv.

Sp. Krever EcoQube kalibrering
A) Kalibrering er ikke lovpålagt for forbrukerenheter. EcoQube er opprinnelig kalibrert fra produsentens side og har en forventet driftstid på 5 år, avhengig av bruksforholdene, slitasje osv.

Sp. Hvorfor er det målte radonnivået mitt høyt? Hvorfor er radonnivåene målt av EcoQube og andre enheter forskjellige? 
A) Fordi du har målt radonnivået med to forskjellige radonmålere, er det vanskelig for oss å fastslå årsaken til at resultatene er forskjellige. Hver enhet har sin egen formel for å vise radonnivåer. For å gjøre det enda vanskeligere er også den målte tidsperioden forskjellig. Som du vet kan radonnivået være sesongavhengig.

 Vi foreslår at du bruker EcoQube til kontinuerlig overvåking for å se hvilke resultater de iverksatte tiltakene gir.

Sp. Jeg mottar fortsatt ikke bekreftelsen på e-post. Hva skal jeg gjøre?
A) Du bør motta en e-postbekreftelse innen 30 minutter etter at du har registrert deg hos Ecosense, eller etter at du har bedt om å få bekreftet e-postadressen din på nytt ved å logge deg inn i EcoQube-appen. Hvis du ikke ser den i innboksen din, kan du prøve følgende:

  • Oppdater siden i nettleseren din – Innimellom kan du måtte oppdatere siden i nettleseren manuelt for at nye e-poster skal vises i innboksen.
  • Sjekk mappen med søppelpost – Domenet til Internett-leverandøren eller selskapet ditt kan være konfigurert slik at kommersiell e-post havner i søppelpostmappen.
  • Se etter skrivefeil – Sjekk stavemåten til e-postadressen, og registrer kontoen på nytt med riktig e-postadresse hvis du fant stavefeil.
  • Prøv å legge til «@ecosense.io» i listen over sikre avsendere, og be deretter om å få en ny e-postbekreftelse ved å logge deg inn i EcoQube-appen.
  • Unngå å bruke rolle-, gruppe- eller aliasadresser – Visse rolleadresser kan bekreftes, men mange kan det ikke. Fordi flere personer kan ha tilgang til en rolle-e-postadresse, er det best å bruke en individuell e-postadresse.

Hvis du har prøvd trinnene over og fortsatt ikke har mottatt en e-post med bekreftelse, ber vi deg om å kontakte supportteamet vårt igjen. 

Sp. Varsler (alarm- og pushvarsler)
A) 
1. For å kunne høre en alarm må du slå på [Lydalarm] i [Enhetskonfigurasjoner] for hver enhet. Hvert 10. minutt et radonnivå overskrider terskelverdien du har angitt (standard er 4,0 pCi/L), hører du en pipende alarm.
2. For å få pushvarsler må du slå på både [Varsler] i [Innstillinger] og [Lydalarm] i [Enhetskonfigurasjoner] for hver enhet. Varsler utløses når alle følgende betingelser er innfridd:
a. Når radonnivået overstiger terskelverdien i [Enhetskonfigurasjoner].
b. Når radonavlesingen oppdateres hver time etter at EcoQube har lastet opp sine første data.

Sp. Hvilke spesifikasjoner gjelder for strømforsyningen til EcoQube?
A) 5 V DC, 200 mA (DC-adapter 5 V 1 A)

Sp. Kan ikke fortsette etter å ha skrevet bekreftelseskoden på iPhone
A) Klikk hvor som helst unntatt på tastgruppen eller i tekstboksen for bekreftelseskoden. Tastgruppen skal da komme frem slik at du ser knappen [Klikk for å bekrefte]. 
[skjermdump] Klikk i dette området for å få frem knappen [Klikk for å bekrefte]