Vanliga frågor 

F. Har enheten slutat fungera?
A) Vad är LED-lampans aktuella status och serienumret på EcoQube (som står längst ned, t.ex. EG23EQ000045)? LED-lampan blinkar eller lyser med fast sken med viss färg?

F. Blinkande orange LED-lampa
A)
a. Problem med att anslutningen hänger sig: En blinkande orange LED-lampa står antingen för fabriksåterställning eller för BLE-inställningsläge. BLE-anslutningen kanske inte har kopplats bort från EcoQube-appen trots att den har registrerats, så enheten uppehåller BLE-anslutningen. Kan du försöka registrera enheten på nytt via EcoQube-appen (du behöver inte avregistrera det befintliga kontot) och sedan koppla bort stickkontakten från EcoQube-enheten om den fortfarande blinkar orange? När enheten startas om kommer den att ansluta till det registrerade WiFi-nätverket och LED-lampan bör lysa med fast GRÖNT, ORANGE eller RÖTT sken.

b. Problem med WiFi-anslutningen: Tack för att du hör av dig angående detta. Följ stegen i de bifogade instruktionerna och se om din EcoQube kan återupprätta anslutningen. Vi ser fram emot att snart få höra från dig. Se den bifogade PDF:en Felsökning av WiFi-anslutning

c. Byta WiFi-anslutning: Du kan välja ett annat WiFi genom att följa de här stegen. Gå till INSTRUMENTPANEL – Tryck på de tre punkterna längst upp i det högra hörnet – Tryck på ”Enhetsinställningar” – Tryck på ”WiFi-nätverk” – Tryck på ”Byt WiFi-nätverk”

F. Blinkande röd LED-lampa
A)
a. Problem med WiFi-anslutningen: Tack för att du hör av dig angående detta. Följ stegen i de bifogade instruktionerna och se om din EcoQube kan ansluta till WiFi-nätverket igen. Vi ser fram emot att snart få höra från dig. Se den bifogade PDF:en Felsökning av WiFi-anslutning

b. Problem med återkommande avbrott i WiFi-anslutningen: Tack för att du hör av dig angående detta. EcoQube försöker ha en konstant anslutning till din hemmarouter för att hålla bästa prestanda. Om det är något problem med anslutningen försöker den återställa anslutningen automatiskt och då blinkar LED-lampan RÖTT då och då. Detta betyder inte att EcoQube inte fungerar. Så länge du kan se uppmätta radondata i EcoQube-mobilappen utan avbrott bör allt fungera som det ska. Hör av dig om det är det här som är problemet med din enhet. Se den bifogade PDF:en Felsökning av WiFi-anslutning

F. Min EcoQube kan inte ansluta till WiFi. Hur gör jag för att lösa det?
A)
a. Bekräfta att du har ett 2,4 GHz-nätverk. EcoQube stöder endast 2,4 GHz och stöder för närvarande inte trådlösa nätverk som endast är 5 GHz. Om du har en Wi-Fi-router med dubbla band, se till att du inte har aktiverat 5 GHz-styrning. Se till att din EcoQube-enhet är inom ditt trådlösa nätverks räckvidd. Till exempel kan väggar och golv försvaga din routers signal - vilket minskar dess räckvidd. Om Wi-Fi-sökning tar lång tid, klicka på uppdateringsknappen i det övre högra hörnet. Detta kommer att starta om Wi-Fi-nätverkssökningen och efter en kort period visas en lista över tillgängliga 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Välj önskat Wi-Fi-nätverk från den här listan.

c. Här är en lista med felsökningssteg som vi rekommenderar om inget händer inom några minuter. Efter parkoppling med din smartphones Bluetooth-anslutning övergår EcoQube-enhetens LED-lampa från orange till grönt. När EcoQube försöker ansluta till ett nätverk blinkar LED-lampan tills anslutningen är upprättad.
i. Säkerställ att din mobila enhet är inom räckhåll för Bluetooth (cirka 7,5 meter)
ii. Säkerställ att EcoQube är inom räckhåll för ditt trådlösa nätverk iii. Säkerställ att WiFi-lösenordet är korrekt
iv. Starta om EcoQube eller koppla bort den i 20 sekunder och anslut igen
v. Starta en fabriksåterställning genom att hålla knappen intryckt i 20 sekunder
vi. Koppla från andra enheter som är anslutna till samma nätverk och försök igen
vii. Starta om den trådlösa routern

F. Nollställa data
A)
Det finns två sätt att nollställa tidigare uppmätta radondata:
1. Avregistrera EcoQube genom att följa stegen nedan och registrera den igen. Gå till Alla enheter och svep åt vänster på enhetsnamnet för att få fram menyn Avregistrera, se nedan.

2. Du kan registrera EcoQube med en annan e-postadress. När omregistreringen av enheten är klar kommer du inte längre att se tidigare mätdata. När du loggar in på det gamla kontot igen bör du dock kunna hitta tidigare mätdata.

F. Kan jag använda EcoQube utan WiFi-anslutning?
A) Tyvärr är internetuppkopplingen nödvändig för att EcoQube ska fungera. 

F. Hur hittar jag IP- och MAC-adressen?
A) Om du har tillgång till din WiFi-routerkonfiguration kan du hitta den anslutna EcoQube-enheten med serienummer. Vi använder varje enhets serienummer som SSID. I routerkonfigurationen kan du hitta IP- och MAC-adressen till den anslutna enheten.

F. EcoQube och stöd för IoT och API
A) Vi har planer på att införa stöd för IoT-funktioner och API-integration. Vi kommer att meddela när de här nya funktionerna finns tillgängliga. 

F. Hur lång livslängd har EcoQube?
A) EcoQube förväntas ha en livslängd på 5 år, beroende på användningsförhållanden, slitage etc.

F. Behöver EcoQube kalibreras
A) För konsumentenheter krävs ingen kalibrering enligt lag. EcoQube har initialt kalibrerats av tillverkaren och den förväntade livslängden är 5 år beroende på användningsförhållanden, slitage etc.

F. Varför är min uppmätta radonhalt hög? Varför skiljer sig de uppmätta radonhalterna mellan EcoQube och en annan enhet? 
A) Eftersom du har mätt radonhalten med två olika radonmätare är det svårt för oss att avgöra varför resultaten skiljer sig åt. Varje enhet har en egen formel för att visa radonhalter. Perioden då mätningen gjordes är också olika, vilket gör det ännu svårare. Radonhalten kan som bekant variera beroende på årstid.
Vi föreslår att du använder EcoQube för din kontinuerliga övervakning för att se vilket resultat insatta åtgärder ger.

F. Jag har fortfarande inte fått något verifieringsmeddelande. Vad ska jag göra?
A) Verifieringsmeddelandet bör komma inom 30 minuter efter att du har registrerat dig hos Ecosense eller efter att du har begärt att verifiera din e-postadress på nytt genom att logga in i EcoQube-appen. Här är några förslag på vad du kan göra om du inte ser meddelandet i inkorgen:

  • Uppdatera sidan i webbläsaren – Ibland kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare manuellt för att nya e-postmeddelanden ska visas i inkorgen.
  • Kontrollera skräppostmappen – Din internetleverantör eller företagsdomän kan vara konfigurerad så att all kommersiell e-post hamnar i skräppostmappen som standard.
  • Kontrollera om det finns stavfel – Kontrollera att e-postadressen är rättstavad och registrera om kontot med rätt e-postadress om du hittade stavfel.
  • Testa att lägga till ”@ecosense.io” i listan med betrodda avsändare och begär sedan att få ett nytt verifieringsmeddelande genom att logga in i EcoQube-appen.
  • Undvik att använda roll-, grupp- eller aliasadresser – Vissa rolladresser kan verifieras men många kan det inte. Eftersom flera personer kan ha tillgång till en roll-e-postadress är det säkrast att använda en personlig e-postadress.

Om du har provat alla steg ovan och ändå inte har fått något verifieringsmeddelande ber vi dig kontakta vår support igen.

F. Meddelanden (larmmeddelanden och pushnotiser)
A) 
1. För att du ska höra ett larm måste du slå på [Ljudlarm] i [Enhetskonfigurationer] för varje enhet. Var 10:e minut som radonhalten överskrider det tröskelvärde du har angett (standard är 200 Bq/m³) hör du ett pipande larm.
2. För att få pushnotiser aktiverar du både [Meddelanden] i [Inställningar] och [Ljudlarm] i [Enhetskonfigurationer] för varje enhet. Meddelande skickas när alla villkoren nedan är uppfyllda.
a. Radonhalten överstiger tröskelvärdet i [Enhetskonfigurationer].
b. Radonavläsningen uppdateras varje timme efter de första data som EcoQube laddat upp.

F. Vilken strömförsörjning gäller för EcoQube?
A) 5 VDC, 200 mA (5 V 1A DC-adapter)

F. Jag kommer inte vidare efter att jag skrivit in verifieringskoden i iPhone
A) Klicka var som helst utom på knappsatsen eller textrutan för verifieringskoden. Knappsatsen ska då åka ned så att du kan se knappen [Klicka för att verifiera]. [skärmdump] Klicka i det här området så ser du knappen [Klicka för att verifiera]